شهرخبر

صبا/ شهرام شاه حسینی گفت: نزدیک به دو سال از زمانی که درباره «می خواهم زنده بمانم» طرح موضوع و فکر کردیم و سه مرتبه نویسنده عوض شد. این به آن معنا نیست که آن دوستان نویسنده که با آن ها به مدت دو، سه ماه یا کم و بیش پیش رفتیم توان این را نداشتند تا یک کار این چنینی برای ما بنویسند، بلکه معنایش فقط این است که ما و به خصوص من خیلی سختگیرتر شده ام.

بعد از تجربه ی من با آقای بهرام بیضایی در «سگ کشی» تازه متوجه شدم که فیلمنامه یعنی چه و چه زمانی باید این کاراکتر را ببینی و چه زمانی باید از او دور شوی. درواقع این میزان سختگیری من بعد از کار کردن با جناب بهرام بیضایی در «سگ کشی» به وجود آمد.

با محمد شایسته خیلی زود به نتیجه رسیدیم که حامد بهداد باید نقش شایگان را بازی کند. راستش را بخواهید گزینه های دیگری برای این نقش روی میز بود اما بهداد برنده ی این دوئل شد و برای این نقش انتخاب شد. حامد همیشه ورودی های سختی به کاردارد و این شامل همه چیز می شود. یعنی شامل گفت وگوهای دو نفره؛ گفت وگوهای سه نفره بین من، او و محمد شایسته؛ گفت وگوهای بین ما و گروه لباس با او و گروه فیلمنامه با او. برای اینکه دنیا و جهانش با ما یکی شود روزهای پر فراز و نشیبی را باید با هم بگذرانیم.

ما تمام و کمال به آنچه که در مورد کاراکتر شایگان می خواستیم رسیدیم. این مساله از آنجا نشات می گیرد که کاراکتر “بد من” فیلم یا کسی که قدرت دارد و زور می گوید نامزد فرد دیگری را از دستش در می آورد و او را مال خود می کند و در واقع سو استفاده می کند. او حرف زدن یاد گرفته و توانسته راه خیلی طولانی را در زمان کمی برود. این کاراکتر می توانست به شدت با واکنش منفی تماشاچی رو به رو شود، یعنی تماشاچی از شایگان به عنوان یک نیروی اهریمن و شر بدش بیاید و او را پس بزند، اما این چیزی نبود که ما می خواستیم.

فتحی بهترین سریال ساز در ایران است. غالبا کارهای ایشان را دیده ام اما «شهرزاد» را متاسفانه ندیده ام. خاطرم نیست که مشغول کاری بودم یا به دلایل دیگری آن را ندیدم اما به هر حال تمام کارهای ایشان به جز «شهرزاد» را دیده ام.او قصه را خیلی خوب می فهمد، می داند که کجا به قصه ورود کند و می داند که چه چیزی بیننده را گیر می اندازد و می تواند او را در قسمت های طولانی با خود همراه می کند.

این را گفتم تا بگویم که مد نظر ما نبود تا «شهرزاد» الگوی مان شود. حتما نویسنده های ما یعنی پویا سعیدی و مجید مولایی «شهرزاد» را دیده بودند اما فکر می کنم با وجود یک سال و نیم، نزدیک دو سالی که درباره ی فیلمنامه حرف زدیم دیگر لازم نباشد تا به «شهرزاد» مراجعه کنیم. مد نظر ما نبود تا عشق مثلثی را به شکل رایج و عرفش متصور شویم.

از دوران قاجار، قبل تر و یا بعد از آن یعنی دوران پهلوی مستندات کمی وجود دارد و از طرفی چون تاریخ ما تاریخ شفاهی است و تاریخ کتبی درست و به سامانی نداریم ، از طرفی خاطره ی مردم و خاطره ی شخصی همه ی افراد یاری نمی کند برای اینکه احتمالا ایراد بگیرند و یا بخواهند بگویند که به این ترتیبی که شما فیلمبرداری کرده اید نبوده و یا برعکس. نمی گویم آسان است اما می خواهم بگویم که خیلی کار پیچیده ای نیست اما دهه ی شصت سخت ترین دهه است یعنی حتی از دهه ی پنجاه هم سخت تر است