به گزارش برنا؛ رئیسی گفت: در حال حاضر در استان های جنوبی کشور از جمله بوشهر، هرمزگان ، کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد شاهد افزایش روند کرونا هستیم .

وی افزود: بطور کلی ۳۲ شهر کشور از لحاظ وضعیت کرونا قرمز، ۱۷۴ شهر نارنجی و ۲۴۲ شهر نیز زرد هستند و روند شیوع کرونا در استان های هرمزگان و بوشهر گرچه افزایشی بود اکنون کندتر شده و بطور کلی روند این بیماری در کشور نزولی است.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: اگر رعایت پروتکل های بهداشتی را جدی نگیریم شاهد شیوع  مابقی استان ها نیز به دلیل گرما و جهش های مختلف کرونا خواهیم بود.

رئیسی اظهار داشت: در حال حاضر هندوستان بیشترین مرگ و میر ناشی از کرونا را دارد و در جنوب شرق آسیا و همسایگی شرق نیز میزان بیماری رو به افزایش است.

وی گفت: دلتا ویروس جهش یافته هندی نیز در دنیا در حال تاخت و تاز بوده و افرادی هم که واکسن زدند در امان نیستند البته این به معنی نیست که واکسن اثر ندارد زیرا واکسن علیه کرونا در کاهش میزان بستری و مرگ و میر موثر بوده  و این ویروس واکسن پذیر است اما رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار جدی و ضروری است.

رئیسی در مورد ارزیابی از شیوه رعایت پروتکل های بهداشتی در انتخاب گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی با ۹/۷۷ درصد در انتخابات راضی کننده است ،البته  در انتخابات شوراها که تجمعاتی در مورد تبلیغات آن وجود داشت.

وی افزود: با همکاری ناجا، بهداشت محیط حرفه ای، هلال احمر، بسیج و غیره انتخابات خوبی برگزار شد.