بخت و کام جاودانه‌ پدرام کریمی /عکس

پدرام کریمی  مجری محبوب تلویزیون تصویری از خودش در حالی که پسر کوچکش را در آغوش گرفته منتشر کرد و به او ابراز علاقه کرد.

" تا تو با منی زمانه با من است
‌‎بخت و کام جاودانه‌ با من است."

پدرام کریمی