به گزارش برنا، به نقل از سایت ریاست جمهوری آذربایجان ، علی اف در دیدار هیات اتحادیه  اروپا با اشاره به این که ممکن  است شرایط قبل از انتخابات پارلمانی در ارمنستان برای طرح چنین بیانیه ها مساعد نبوده است اما امیدواریم پس از انتخابات پاسخ مثبتی در این زمینه باشد .

علی اف گفت : نبود توافقنامه صلح با ارمنستان به این معنی است که صلح نه تنها میان دو کشور بلکه در کل منطقه قفقاز جنوبی وجود ندارد .

رییس جمهوری آذربایجان با تاکید بر این که ما نیاز به صلح  و توسعه پایدار ، رفع خطر بروز جنگ داریم ، افزود : آمادگی برای ادای سهم خود در زمینه برقراری ثبات در منطقه داریم .

علی اف با اشاره به سفر هیات اتحادیه اروپا از جمله وزیران امور خارجه روامنی ، اتریش و لیتوانی به منطقه ، جلب این اتحادیه و کشورهای عضو آن به حل مسایل منطقه را مهم خواند .

رییس جمهوری آذربایجان در این دیدار همچنین موضع گیری گرروه میانجی مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که گام های عملی برای حل مناقشه قره باغ برنداشته است ، انتقاد کرد .

در این  دیدار تصمیم گرفته شد ، اتحادیه اروپا باید در حل مناقشه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان و مشکلات این منطقه حضور فعال باشد .