شهرخبر

پنجره مهر؛

بیانات مقام معظم رهبری پس از تزریق واکسن

بیانات مقام معظم رهبری پس از تزریق واکسن

بیانات مقام معظم رهبری پس از تزریق نوبت اول واکسن ایرانی کرونا را مشاهده می‌نمایید.