اقدام زشت  دختر جوان برای مهاجم توهمی اقدام خنده داری بود.او می گوید این اقدام زشت را با دستور شیطان انجام داده است و اقدام زشت برایش کار آسانی بود.

حمله به نامزد با دستور شیطان

به گزارش پلیس  شهر «لارمیر» پنسیلوانیا، متهم «کیل پارکر» که با ایجاد جراحت و خالکوبی‌هایی روی صورتش تا حدودی خود را شبیه شخصیت «جوکر» درفیلم شوالیه‌های سیاه درآورده بود، در حالی به نامزدش حمله ور شد که مدعی بود روح او را به شیطان Evil فروخته است. این زن جوان به‌دلیل وجود جراحاتی در کف پا، دست و صورتش در بیمارستان بستری شده و «پارکر» نیز پس از بازجویی واعتراف به زندان انتقال یافته است.