تصویری غیر قابل تصور از مهران مدیری /عکس

عکسی که مهران مدیری از دوران مدرسه رفتنش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

تصویری غیر قابل تصور از مهران مدیری /عکس