نیکخواه بهرامی: پرچمداری کاروان ایران در المپیک بزرگترین افتخار دوران ورزشم است

روز گذشته اعلام شد که صمد نیکخواه بهرامی به عنوان پرچمدار کاروان المپیک ایران به توکیو معرفی شده است.

نیکخواه بهرامی درباره رسیدن به این جایگاه اظهار داشت: افتخار پرچم داری کاروان ایران در المپیک را به من دادند و خیلی تشکر می کنم از همه تصمیم گیران و امیدوارم نماینده خیلی خوبی برای کشور عزیزم باشم. امیدوارم این پرچم را که افتخار همراهی آن را دارم در مسابقات المپیک، امیدوارم تمامی ورزشکاران کشورمان آن را به اهتزاز درآوردند.

وی افزود: امیدوارم مردم کشورمان ما را مورد دعای خیر خود قرار دهند و نماینده خوبی برای کشورمان باشیم و امید و سرزندگی و شادی را برای مردم ایران به ارمغان آوریم.

نیکوخواه بهرامی خاطرنشان کرد:  پرچمداری کاروان ایران در المپیک بزرگترین افتخار دوران ورزشم است