به گزارش برنا، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، در جمع خبرنگاران گفت:  با همه جوسازی ها و فضاسازی هایی که هم رسانه های معاند و برخی کشورها علیه این انتخابات داشتند و برخی هم در داخل با آنها همراهی کردند، مردم با شرایط کرونا کار بزرگی را انجام دادند دولت سپاسگزار مردم است که به ندای رهبری، پاسخ مثبت دادند و در انتخابات حضور یافتند.

او افزود: رییس جمهور منتخب با رای خوبی انتخاب شدند. ایشان هم رییس جمهور کسانی هستند که به ایشان رای دادند و هم رییس جمهور آنهایی هستند که به رقبای او رای دادند و همچنین رییسی جمهور همه آنهایی هستند که رای ندادند. وظیفه دولت است تا یک انتقال قدرت آرام، داشته باشیم. همه گزارش ها و برنامه های که برای آینده کشور پیش بینی شده در اختیار رییس جمهور منتخب و مجموعه ایشان تحویل داده می شود باید برای ماه های اول دولت سیزدهم مقدماتی فراهم شود تا راحت تر کار معاونین، وزرا و مسئولین آنها انجام شود.

واعظی بیان کرد: در رابطه با مسایل داخلی، خارجی و اقتصادی باید همه تلاش کنیم و کمک شود. تا زمانی که فشارهای خارجی باشد دولت سیزدهم هم مشکلات خواهد داشت.

او تاکید کرد که جناح های سیاسی و آنهایی که رقابت کردند از امروز‌ دیگر رفاقت و همکاری مطرح است. همه تفکرات باید خود را در خدمت رییس جمهور محترم و منتخب و دولت سیزدهم قرار دهند.

واعظی بیان کرد: رییس جمهور منتخب با حضور در نهاد ریاست جمهوری و حضور در دفتر دکتر روحانی با رییس جمهور فعلی کشور دیدار کرد. این دیدار هم اکنون در حال برگزاری است