شهرخبر
برگشت امیر غفور به ترکیب تیم ملی والیبال/ آلکنو، نفس راحت کشید

امیر غفور، پشت خط زن با تجربه و بازیکن کلیدی تیم ملی والیبال، به ترکیب برگشت تا خیال سرمربی تیم ملی راحت شود.

 غیبت امیرغفور، پشت خط زن با تجربه تیم ملی، بالاخره بعد از غیبت در ۱۱ بازی، مقابل فرانسه دست به توپ شد. او که بعداز بازی با روسیه در هفته اول، به دلیل سرما خوردگی و مصدومیت کتفش، بیرون ماند و تنها زیر نظر سیامک افروزی تمرین می کرد، بالاخره با تشخیص پیشرفت درمان، با ریسک ولادیمیر آلکنو، ست سوم بازی مقابل فرانسه به زمین رفت.

با اینکه فیزیوتراپ تیم ملی والیبال، در هفته دوم تاکید داشت غفور مشکلی برای بازی ندارد، اما شماره ۱۰ تیم ملی با تجویز افروزی و تایید آلکنو حتی در لیست ۱۴ نفره قرار نگرفت، تا همچنان درمانش را کامل کند و از روی سکوها بازی همقطارانش بود. اما بالاخره با پایان دوره درمان، او در هفته آخر اسمش در ترکیب ۱۴ نفره تیم قرار گرفت که نشان می داد،آماده بازی است.

البته پشت خط زن با تجربه تیم ملی فیکس نبود و ست سوم به جای صابر کاظمی به زمین رفت تا با برگشت فشار زیادی به کتفش نیاورد. او هرچند، اوایل حضورش در زمین، محتاط سرویس زد اما مثل همیشه در دفاع خیلی خوب بود و اسپک هایش را راحت می زد. به هر حال او بازیکنی است که در دفاع روی تور و توپ گیری کمک بزرگی برای تیم محسوب می شود و در یک کلامم بازیکن مطمئنی است.

هرچند افروزی و سرمربی تیم ملی استرس برگشت درد، بعد از بازی را داشتند اما، ظاهرا اتفاقی نیفتاده و همین مساله آنها را خوشحال و امیدوار به درمان قطعی و حضورش در المپیک توکیو کرد. اتفاقی که شاید خیلی ها به خاطر غیبت او دربازیهای لیگ ملتهای جهان، آن را قطعی نمی دانستند. حتی بعضی ها معتقد بودند امیر غفور، در دومین المپیک بازی نمی کند. اما بازی در ست سوم مقابل فرانسه، حتی سرمربی روسی تیم ملی را هم خوشحال کرد.

سرپرست تیم ملی والیبال می گوید:« خوشبختانه درمان و زحمات سیامک افروزی، روی کتف امیر غفور جواب داد و او بعداز مدت طولانی بازی کرد. مساله ای که آلکنو هم از آن خیلی خوشحال شد. چرا که امیر غفور، یکی از بازیکنان کلیدی تیم محسوب می شد، هر چند آلکنو صابر کاظمی و بردیا سعادت دو پشت خط زن جوان را هم در چنته اش دارد، اما آنها تجربه غفور را ندارند.

خوش خبر هم این قضیه را تایید می کند:«زمانی آلکنو روی بازیکنانی حساب کرده که آنها را داشته باشد. یکی از آنها امیر بود که غیبتش در شرایط سخت به چشم می آمد. با اینکه صابر و بردیا هم نمایش خیلی عالی داشتند، اما غفور با تجربه اش، مقابل بزرگان نتیجه خیلی از بازیها را تغییر می داد.»

با این حساب باید گفت، امیر غفور یکی از بازیکنان ملی پوش در ترکیب تیم ملی والیبال برای المپیک است. چرا که به گفته خیلی از کارشناسان او بازیکن مطمئنی است.