شهرخبر

عکس/ مهمان ناخوانده‌ی یک زن تایلندی

مهمان ناخوانده‌ی یک زن تایلندی

یک زن تایلندی با ثبت این تصویر،‌ ورود یک فیل به آشپزخانه منزلش را در میانه‌ی شب روایت کرد.به گفته‌ی این زن تایلندی، فیل به امید یافتن غذا دیوارهای آشپزخانه را شکسته است.