شهرخبر

فیلم/ نجات جوان کرمانشاهی توسط پلیس

خودکشی نمایه

با مداخله پلیس، جوانی که قصد خود کشی داشت از مرگ نجات یافت.