نتایج قطعی انتخابات ششمین دوره شورای شهر تهران/پیروزی قاطعانه لیست شورای ائتلاف

نتایج انتخابات 1400 شورای شهر تهران مشخص و لیست شورای ائتلاف توانست پیروز این انتخابات شود.

نتایج شمارش آرای انتخابات شوراهای شهر تهران به شرح ذیل می باشد: