شهرخبر

لحظه سرقت باورنکردنی موتورسیکلت توسط یک پسر بچه / فیلم

ویدیویی عجیبی از دوربینی که لحظات سرقت و اقدام به سرقت یک موتور سیکلت توسط یک پسر بچه را ثبت کرده است ببینید.

لحظه سرقت باورنکردنی موتورسیکلت توسط یک پسر بچه / فیلم