به گزارش برنا؛ سیامک نعمتی، ستاره ملی پوش پرسپولیس پیام جذابی را برای کریم باقری در صفحه شخصی اش منتشر کرد.

سیامک که به خاطر مصدومیتش در جشن قهرمانی مغموم و ناراحت به نظر می رسید با استقبال کریم باقری در جشن روبرو شد. آقا کریم در جریان جشن پرسپولیسی ها پس از مشاهده نعمتی به سمت او رفت و جام را به سیامک سپرد تا او را در این جشن شریک کند.

پس از این اتفاق سیامک پیام ویژه ای را برای او در صفحه شخصی اش منتشر کرد. 

پیام سیامک نعمتی را ببینید: 

photo_۲۰۲۱-۰۶-۲۱_۱۳-۳۰-۲۵