شهرخبر

حمیدرضا آذرنگ در پستش نوشت:

پسرکم ، عزیزکم ، جانَکَم

امروز سالگشتِ چشم به جهان گشودنِ توست،و هفتمین سالِ بارشِ برکتِ حضورت که حالا بلند بالاترین و مرتفع ترین دلیلِ امیدِ به هستی در ماست.

بودنت را شُکر دلیلِ امتدادِ نَفَس