به گزارش پایگاه خبری نشان :

جدایی یک زوج پس از 123 روز دوران عاشقی رسانه ای شد. این زوج اوکراینی برای نجات رابطه شان تصمیم گرفتند که 123 روز به هم دستبند بزنند تا مانع جدایی از هم بشوند اما در نهایت این تلاش بی نتیجه ماند و آن ها به رابطه شان پایان دادند و از هم جدا شدند.

به گزارش گروه ترجمه رکنا، این زوج گفتند که از روز ولنتاین تمامی تلاش خود را کردند تا رابطه شان را حفظ کنند اما حتی زدن دستبند نیز آن ها را به هم پیوند نداد و باز هم رابطه شان به جدایی ختم شد.

این زوج در تمام 123 روز با هم حمام کردند ، کار کردند و وظایف شخصی خود را انجام دادند اما باز هم بی نتیجه ماند و در نهایت با وجود دستبند باز هم نتوانستند با هم سازگاری داشته باشند و در نتیجه به رابطه خود پایان دادند.