به گزارش پایگاه خبری نشان :

پس از این حادثه «نیک ایوانز»، مارگیر محلی به همراه همکار دیگرش در این مدرسه حاضر و موفق به شکار مار شدند. مدیر مدرسه پس از محرز شدن حضور مار در سقف یکی از کلاس‌ها با ایوانز تماس گرفت و از او برای شکار مار کمک خواست. ایوانز تایید کرد که مار رویت شده روی سقف کلاس یک «مامبای سیاه»، نوعی مار سمی بسیار خطرناک بود که مار بومی بخشی از جنوب صحرای آفریقا به شمار می‌رود.

ایوانز با انتشار تصاویری در صفحه فیسبوک خود نوشت: «روز گذشته من تماسی را در ارتباط با مشاهده یک مار در یک مدرسه دریافت کردم. مشاهده مار‌ها در مدرسه معمول نیست، با این حال وقتی آنجا رسیدیم یک مامبای سیاه روی چوب سقف کلاس حلقه زده بود که از سوراخ سقف قابل مشاهده بود. به نظر می‌رسید یک مار جوان شاید سه ساله یا بیشتر باشد و کمتر از ۲ متر (۶ فوت) طول داشت.»