شهرخبر

شروط مهم «بازنشستگی پیش از موعد» در قانون تامین اجتماعی

کدخبر: 420597
اقتصاد نیوز : بازنشستگی پیش از موعد زنان و مردان برابر ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و تبصره‌های آن، ۱۳ حالت مختلف دارد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، زنان و مردان بنابر ماده 76 قانون تامین اجتماعی تبصره‌های آن، می‌توانند در 13 حالتِ  مختلف (7 حالت زنان و 6 حالت مردان) به صورت پیش از موعد بازنشسته شوند. 

بازنشستگی زنان 

 ۱- حداقل ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت عادی و سخت و زیان آور به شرط اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار در زمان ارائه درخواست بازنشستگی

 ۲- حداقل ۱۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن. ( در صورتی کسری سابقه با پرداخت حق بیمه سنوات کسری بصورت یکجا ) و در صورت کسری سن احراز ازکارافتادگی کلی 

 ٣- حداقل ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه.

 ۴- ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه عادی و سخت و زیان آور بدون شرط سنی.

 ۵ - ۲۰ سال متوالی سابقه در مشاغل سخت و زیان آور بدون شرط سنی.

 ۶- ۲۵ سال متناوب سابقه در مشاغل سخت زیان آور بدون شرط سنی.

 ۷- حداقل ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه عادی و مشاغل سخت و زیان آور.

بازنشستگی مردان 

 ۱- حداقل ۱۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن. ( در صورتی کسری سابقه با پرداخت حقے بیمه سنوات کسری بصورت یکجا و در صورت کسری سن احراز ازکارافتادگی کلی).

 ۲- حداقل ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه.

 ۳- ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه عادی و سخت و زیان آور بدون شرط سنی.

 ۴- ۲۰ سال متوالی سابقه در مشاغل سخت و زیان آور بدون شرط سنی.

 ۵- ۲۵ سال متناوب سابقه در مشاغل سخت زیان آور بدون شرط سنی.

۶ - حداقل ۵۰ سال سن و ۳۰ سال مجموع سابقه عادی و مشاغل سخت و زیان آور.