به گزارش برنا؛ ناصر خوش خبر ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه استان خراسان‌جنوبی با اختلاف نسبت به سایر استان‌ها (اختلاف ۵-۶ درصدی) بالاترین مشارکت را در سطح کشور داشته است، اظهارکرد: ما در انتخابات ریاست جمهوری ۷۱۰ هزار تعرفه را توزیع کردیم تا همه نقاط از جمله روستاها که آخر هفته میزبان جمعیت شهری هستند، با کمبود تعرفه رو به رو نشوند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: از این تعداد ۴۰.۳ درصد تعرفه‌ها مصرف نشد و ۵۰.۷ درصد تعرفه‌ها مصرف شد.

خوش‌خبر با اشاره به مشارکت ۷۴.۲ درصدی خراسان‌جنوبی گفت: در این دوره از انتخابات شهرستان طبس، سربیشه و خوسف بالاترین مشارکت را داشتند به گونه‌ای که مشارکت در سربیشه ۱۰۰.۷ درصد و طبس ۱۰۰.۲ درصد مشارکت و در خوسف مشارکت ۹۴.۸۱ درصد بوده است.

وی با تأکید بر اینکه در شهرستان‌های خراسان‌جنوبی از ۶۰ درصد تا ۱۰۰ درصد مشارکت داشته‌ایم، ادامه‌داد: تعداد آرای صحیح در خراسان‌جنوبی ۳۹۵ هزار و ۹۳۵ رأی بوده است.

رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوری اظهارکرد: در این بین آقای سید ابراهیم رئیسی ۸۱.۲ درصد آراء، عبدالناصر همتی ۵.۵ درصد آراء، محسن رضایی میرقائد ۴.۳۳ درصد آراء و آقای قاضی زاده هاشمی نیز ۲.۹۰ درصد آراء را به خود اختصاص داده است.