شهرخبر

لحظه نجات بچه گربه گرفتار شده از سطل قیر داغ در همدان / فیلم

در ویدیو زیر شاهد تصاویری از لحظه نجات بچه گربه گرفتار شده از سطل قیر داغ توسط آتش‌نشانان همدانی، خواهید بود.

لحظه نجات بچه گربه گرفتار شده از سطل قیر داغ در همدان / فیلم

به گزارش سلام نو، آتش‌نشانان همدانی، یک بچه گربه را کە در سطل قیر گیر افتادە بود، نجات دادند. طی سال‌های اخیر، فرهنگ حیوان‌دوستی منزلت ویژەای پیدا کردە است.