لیلا بلوکات چقدر عوض شده /عکس

لیلا بلوکات تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

هیچیم

هیچیم و چیزی کم

ما نیستیم از اهل این عالم که می‌بینید

وز اهل عالم‌های دیگر هم

یعنی چه پس؟

اهل کجا هستیم؟

از عالمِ هیچیم و چیزی کم

مهدی اخوان‌ثالث

 

 

لیلا بلوکات