به گزارش خبرگزاری رسمی کویت(کونا)، امیر کویت انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران را تبریک گفت.

شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت در پیامی انتخاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران را تبریک گفت.

وی در این پیام برای رئیسی آرزوی موفقیت و برای جمهوری اسلامی ایران آرزوی پیشرفت و شکوفایی کرد.

شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، ولیعهد و شیخ صباح خالد الحمد الصباح، نخست وزیر کویت نیز در پیام هایی جداگانه پیروزی رئیسی رل تبریک گفتند.