شهرخبر
بخشنامه تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر شهرداری‌ها موضوع تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰+سند
بخشنامه تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر شهرداری‌ها موضوع تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ (بخشنامه شماره ۱۳۱۶۰ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۰ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)