شهرخبر

واکنش عباس عبدی به سهم آرای شورای شهر در انتخابات| عباس عبدی: سهم آرای شورای شهر در افزایش مشارکت انتخابات ریاست‌جمهوری

واکنش عباس عبدی به سهم آرای شورای شهر در انتخابات جالب است.سهم آرای شورای‌ شهر در افزایش میانگین مشارکت تاثیرگذار بوده است. عباس عبدی: سهم آرای شورای شهر در افزایش مشارکت انتخابات ریاست‌جمهوری

واکنش عباس عبدی به سهم آرای شورای شهر در انتخابات| عباس عبدی: سهم آرای شورای شهر در افزایش مشارکت انتخابات ریاست‌جمهوری

عباس عبدی تحلیل‌گر و فعال رسانه درباره نقش آرای شورای شهر در افزایش میانگین مشارکت نوشت: نظرسنجی ایسپا نشان می‌دهد، ۹ درصد مردم کسانی بودند که می‌خواستند در انتخباات شورا‌ها شرکت کنند، ولی در ریاست‌جمهوری نه. در حوزه رای‌گیری به همه این‌ها برگه رای داده‌اند. این که انداخته‌اند یا نه؛ رای درست یا باطله داده‌اند را نمی‌دانیم.

نقش آرای شورای‌شهر در افزایش میانگین مشارکت