به گزارش برنا، جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور تا دقایقی دیگر در ارتباط زنده با شبکه خبر از نتایج اولیه شمارش آرا انتخابات خبر می دهد.