شهرخبر

اولین آمار از میزان مشارکت مردمی در انتخابات ۱۰ استان

اولین آمار از میزان مشارکت در استان‌ها تا ساعاتی پیش را منتشر شد

اولین آمار از میزان مشارکت مردمی در انتخابات  ۱۰ استان

هرمزگان ۵۸ درصد

خراسان رضوی ۵۴ درصد

خراسان شمالی ۶۰ درصد

قزوین ۵۰ رصد

آذربایجان شرقی ۴۴ درصد

گلستان ۵۷ درصد

یزد ۵۷ درصد

کرمانشاه ۴۵ درصد

سمنان ۵۲ درصد

کرمان ۵۷ درصد

 

منبع: خبر آنلاین