صفحه اینستاگرام سایت رهبر انقلاب، در پستی با هشتگ‌های انتخابات ۱۴۰۰ و انتخابات درست کار درست، بخشی از بیانات رهبر انقلاب پس از شرکت در انتخابات را منتشر کرد. در این پست آمده است: 

‌هر کاری که ملّت ایران امروز تا شب انجام بدهند،

‌از حضور در کنار صندوق رأی و دادن رأی، ‌

‌سازنده‌ی آینده‌ی آنها و تعیین‌کننده‌ی سرنوشت چندساله‌ی آنها است.

پست جدید اینستاگرام سایت رهبر انقلاب