شهرخبر

رئیس شعبه اخذ رأی حسینیه ارشاد:

با این روند استقبال مردم به تعرفه نیاز خواهیم داشت

رئیس شعبه اخذ رأی حسینیه ارشاد: با این روند استقبال مردم به تعرفه نیاز خواهیم داشت

رئیس شعبه اخذ رأی حسینیه ارشاد گفت: اگر روند رأی‌گیری توسط هموطنان مان به همین شکل ادامه پیدا کند، تخمین من این است که در حسینیه ارشاد، نیاز به درخواست مجدد تعرفه باشد و از وزارت کشور درخواست کردیم.

به گزارش مشرق، مجید ترابی درباره وضعیت استقبال مردم از انتخابات ۱۴۰۰ به خبرنگار مستقر میزان در شعبه اخذ رأی حسینیه ارشاد گفت: امسال در مقایسه با سال گذشته در همین ساعت و با توجه به اینکه امسال ۴ انتخابات داریم، استقبال بیشتری از سوی مردم صورت گرفته و تا اینجای کار حضور مردم در انتخابات بسیار خوب بوده است.

وی در خصوص میزان تعرفه‌ها اضافه کرد: اگر روند رأی‌گیری توسط هموطنان مان به همین شکل ادامه پیدا کند، تخمین من این است که در حسینیه ارشاد، نیاز به درخواست مجدد تعرفه باشد و از وزارت کشور درخواست کردیم.

منبع: میزان