شهرخبر

پنجره مهر؛

انتخابات فرصتی برای توسعه کشور

انتخابات فرصتی برای توسعه کشور

ساری- استاندار مازندران با اشاره به اهمیت شرکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح، از مردم خواست از این فرصت برای توسعه کشور بهره ببرند.

احمد حسین زادگان در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مشارکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح در سرنوشت و توسعه کشور نقش بسزایی دارد، خواستار استفاده از فرصت انتخاب برای تعیین سرنوشت شد.