به گزارش برنا، عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، در جمع خبرنگاران در حسینه جماران گفت: شخصا سه انتخابات سراسری در ایران برگزار کرده ام. انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی و دوره دوم ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای و انتخابات خبرگان رهبری را برگزار کردم و با پدیده انتخابات آشنا هستم. این دوره جزو دوره بسیار نادری است که با حواشی زیادی مواجه شد. در دوره های قبل یک صدم این چالش ها را نداشتیم. علی رغم همه چالش ها مسئله من ایران و یکپارچگی ایران است. علی رغم همه مشکلات تصمیم به حضور در انتخابات گرفتم.

او افزود: ما یک رای داریم و باید از آن حفاظت کنیم. انتخابات یک صحنه انتخاب واقعی است و باید حرفی بزنیم که در این دوره موثر باشد و برای دوره های بعدی نیز تاثیر گذار باشد. انتخابات شورای شهر همیشه تحت الشعاع سایر انتخابات قرار می گیرد.

آخوندی تاکید کرد که باید از حقوق سیاسی خودمان و مردم دفاع کنیم.  هیات های اجرایی در ریاست جمهوری و شورای شهر قانونی عمل نکردند. باید از رای خود حفاظت کنیم و باید این رای دادن را ادامه بدهیم. باید در آینده این آگاهی در سطح کشور ایجاد شود که نظارت عمومی و نظارت دستگاه های نظارتی نباید در این حد باشد و باید کاهش پیدا کند. اولین کار ریس جمهور بعدی این است که همه مداخلات را از حوزه اقتصادی بردارد. رییس جمهور باید مداخله نهادهای دیگر را هم از اقتصاد خارج کند.