به گزارش برنا، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جمع خبرنگاران در حسینه جماران گفت: ظرفیت بزرگی در کشور وجود دارد اما به عنوان کسی که در جریان امور با جزییات آن هستم به صراحت بیان می کنم که امکان استفاده از ظرفیت های کشور در حال حاضر وجود ندارد اولین اقدام این است که به صورت عزتمندانه تحریم ها برداشته شود.

او افزود: فکر می کنم کسی که این بار مسیولیت اقتصادی را به دوش می گیرد اگر مانند حال حاضر از درآمد های صد و‌ چند میلیاردی فقط چند میلیارد دلار در اختیارش باشد قطعا دچار مضایقی می شود که استفاده مطلوب ظرفیت های اقتصادی برای مردم را حتما دچار چالش می کند. همه ظرفیت های داخلی کشور باید مدنظر قرار بگیرد، توصیه من این است که همه همت ها برای رفع تحریم متمرکز شود.