علی مطهری در روز انتخابات در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: 

امروز ۲۸ خرداد، روزی است که مردم با رای اعتراضی خود می توانند به مسئولان بفهمانند که چرا پیامبر (ص) فرمودند:« پس از بت پرستیدن، آنچه مرا از آن نهی کرده اند در افتادن با مردم است».

« رای ندادن»، بی تاثیر است و با کرونا و .. توجیه می شود ولی رای اعتراضی پیام صریح دارد.

توییت معنادار علی مطهری در روز انتخابات؛ رای اعتراضی پیام صریح دارد!