شهرخبر

شهاب الدین قیومی

حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در انتخابات 1400

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در مسجد جامع ابوذر تهران رای خود را به صندوق انداخت.