به گزارش برنا، علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پزوهش های مجلس و نامزد مستعفی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برای شرکت در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی، شورا‌های اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری با حضور در حسینیه جماران، آرای خود را به صندوق انداخت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس پس از انداختن رای خود به صندوق آرا در حسینیه جماران، در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: آنچه که امام عظیم شان دنبال می‌کردند و جامعه طلب می‌کردند بماند، مهم ماندن راه امام است نه بودن و نبودن ما.

نامزد مستعفی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری تصریح کرد: امام ضربه زدن به جامعه اسلامی را جایز نمی‌دانستند. امام مردم‌سالاری دینی را باور داشتند و ایشان می‌گفتند مسئولین خاک پای مردم هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: امام یک تار موی کوخ‌نشینان را به کاخ نشینان نمی دادند اما امروز در جامعه کاخ نشین داریم.

زاکانی در پایان تاکید کرد: رئیس جمهور آینده باید به جماران بیاید و از در و دیوار آن درس بگیرد و رئیس جمهور با تکیه با مردم بتوانند فقر را ریشه کن کند.