تصویری از مریم روحانی و کامبیز مهدی زاده دختر و داماد رییس جمهوری در صف رای حسینیه ارشاد مشاهده می کنید.

عکسی از دختر و داماد روحانی در صف رای حسینیه ارشاد

27215