شهرخبر

عکس | محمد جواد ظریف در کدام کشور رای داد؟

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که در ترکیه حضور دارد، در شعبه اخذ رأی ترکیه برای انداختن رأی در صندوق حاضر شد.

ظریف رای داد