شهرخبر

واریزیهای چهار گانه در تیر ماه به حساب اقشار مختلف

واریزیهای چهار گانه در تیر ماه به حساب اقشار مختلف

در تیر ماه چهار واریزی مختلف به حساب اقشار مختلف صورت خواهد گرفت.

به گزارش تحریریه، بر اساس اخبار رسانه ها در تیر ماه چهار واریزی به حساب مردم انجام شود که یکی از آنها واریز مرحله دوم سود سهام عدالت است.

پایان/