شهرخبر

فیلم/ حال و هوای مزار حاج قاسم در روز انتخابات

حاج قاسم سلیمانی

صف مردم برای شرکت در انتخابات در محل مزار شهید حاج قاسم سلیمانی.