به گزارش برنا، مقام معظم رهبری پس از انداختن آرای خودشان به صندوق فرمودند: روز انتخابات روز ملت ایران است، امروز میدان‌دار و صحنه گردان اصلی مردم هستند.

*مردم با حضور در پای صندوق رای تکلیف کشور را برای سال های آینده معین می‌کنند، امروز متعلق به مردم است.

*هرکاری که مردم ایران امروز در حضور پای صندوق رای انجام دهند تعیین کننده سرنوشت چند ساله آنهاست

*عقل و خرد حکم می‌کند همه در این آزمون ملی شرکت کنند

*اولین اثر و نتیجه حضور پای صندوق رای به خود مردم بر می‌گردد

*بیایید، تشخیص بدهید و رای خود را به صندوق بیاندازید

*یک رای هم مهم است و همین رای‌هاست که آرای میلیونی ملت را تشکیل می‌دهد

*با نیت خدایی وارد شوید و ثواب ببرید

*توصیه می‌کنم در  اول وقت این وظیفه و تکلیف را انجام دهید

*ان‌شاالله خداوند به آرای شما مردم برکت دهد

*امیدوارم امروز برای مردم ایران یک جشن باشد و ان‌‌شاالله مردم از این انتخابات خیر ببینند

خبر تکمیل می شود...