عکس گرفتن از برگه‌ رای ممنوع شد

جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: عکس گرفتن از تعرفه انتخاباتی بعد از نوشتن نامزدها به دلیل شائبه خرید و فروش آرا قطعا تخلف است.

وی افزود: از این دوره به کسی اجازه عکس گرفتن نخواهیم داد و برخورد خواهیم کرد.