به گزارش برنا، یکی از این هدایا، عینک خلبانی بود که بایدن شیفته آن است و همیشه از این عینک می زند.

هدیه بعدی، مجسمه کریستالی از گاومیش آمریکایی است که روی یک پایه ای از چوب گیلاس قرار داده شده است. گاومیش در آمریکا نماد وحدت و قدرت است.

روی پایه این مجسمه، پلاک یادبود دیدار رهبران آمریکا و روسیه نصب شده بود.