شهرخبر

عکس/ نوبت میدان داری ماست

نوبت میدان داری ماست

تصویری از دعوت مردم به انتخابات در شهرستان سمنان.