شهرخبر

پنجره مهر؛

اقدامات فروشگاه‌های زنجیره‌ای در پیشگیری از کرونا

اقدامات فروشگاه‌های زنجیره‌ای در پیشگیری از کرونا

در موشن‌گرافیک زیر با اقدامات فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای پیشگیری از کرونا آشنا می‌شوید.

این مطلب، یک آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.