به گزارش برنا؛ ایرج حریرچی در جریان بهره برداری از بیمارستانی در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر در شهری هستیم که معادن مهم کشور در آن  قرار دارد اما در گذشته این شهر از لحاظ بهداشتی  و درمانی در محرومیت بود ولی درحال حاضر به این شکل نیست.

او با بیان اینکه  با افتتاح این بیمارستان در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی 96 تخت خواب به تخت های بیمارستانی این منطقه اضافه شد، افزود: همچنین 30 تخت خواب برای دیالیز و بیماران روانی در نظر گرفته شده است.

معاون وزارت بهداشت با بیان اینکه  با کمال افتخار عرض می کنم این بیمارستان از نظر کیفیت مصالح و ساخت برابر با 70 درصد بیمارستان های کشور است، گفت: با افتتاح این بیمارستان  در این منطقه تعداد تخت های بیماستانی 1.6 به هزار نفر رسید و در آینده با افتتاح های بیشتر بیمارستان و مراکز درمانی به 1.7 به هزار نفر می رسیم و این میزان برابر با متوسط کشوری می شود.

حریرچی ادامه داد: با توجه به مستندات و آمارهای موجود نسبت تحت های افتتاح شده در بیمارستان ها و مراکز درمانی مناطقی که قوم های ایرانی و اقلیت ها ساکن هستند بیشتر از مناطق مرکزی کشور بوده است و توانستیم در 8 سال اخیرمحرومیت زایی داشته باشیم.

به گفته او در سال اخیر میزان پرداختی هزینه های درمانی از جیب مردم بالای 50 درصد بود به طوری که در سال 88 این میزان به 58 درصد رسید، گفت: خوشبختانه در 8 سال اخیر این میزان به 30 درصد رسیده است.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه  با توجه به تحریم و کمبود منابع، سال پایانی دولت هزینه های درمانی برای مردم با پرداختی 30 و چند درصدی مواجه بود، گفت: انتظار می رود هزینه های درمانی در  دولت های بعدی به میزان مندرج در برنامه ششم که 25 درصد است، برسد و فرمایش رهبری که می فرمایید بیمار غیر از بیماری نباید هیچ مشکل دیگری نداشته باشد، برسیم.