شهرخبر

جستجوگران الماس در آفریقا + عکس

جستجوگران الماس در آفریقا + عکس

جویندگان الماس در روستای کوچکی در جنوب آفریقا که پس از انتشار ویدئویی از شادی برخی از مردم که فکر می کنند سنگی مانند الماس پیدا کرده اند.