شهرخبر

فیلم/ تدابیر شورای نگهبان برای جلوگیری از کمبود تعرفه

کدخدایی نمایه

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان: تدابیری اندیشیده شده که در مناطق ییلاقی نیز کمبود تعرفه نباشد.از جهت شورای نگهبان، کمبود یا توزیع غیرصحیح تعرفه نخواهیم داشت.