شهرخبر

اولین دستور آیت الله رئیسی در دولت سیزدهم افشا شد

اولین دستور آیت الله رئیسی در دولت سیزدهم افشا شد

اولین دستور آیت الله رئیسی در دولت سیزدهم ، تاکید نسبت به احیای بورس است.

به گزارش تحریریه،‌آیت الله رئیسی اعلام کرد دولت سیزدهم در اولین اقدام اطمینان را به بورس بازخواهد گرداند. 

وی اعلام کرد دولت با پتوشانه ملت میتواند اقدامات جدی انجام داده و گره ها را باز کند.

همچنین اخیرا اعلام شد، اولین دستور آیت الله رئیسی در دولت سیزدهم دستور احیای بورس و بازگشت اطمینان به وزارت اقتصاد است.

پایان/