شهرخبر

شیوه نشستن پوتین در دیدار با بایدن+عکس

شیوه نشستن پوتین در دیدار با بایدن+عکس
پوتین ابراز امیدواری کرد نشست با بایدن، سازنده باشد. بایدن هم گفت دیدار چهره به چهره همیشه بهتر است.