شهرخبر
خبرمهم برای کارمندان دولت/فرایند درخواست استخدام +محل مراجعه
فرایند درخواست شماره مستخدم برای تبدیل وضعیت ایثارگران در سامانه کارمندایران قرار گرفت.

 اعلام فرایند شماره ۱۰۶۲: درخواست شماره مستخدم برای ایثارگران مشمول قرارداد شرکتی پیمانکاری/ طرح عمرانی/ قراردادی تمام وقت/ پیمانی و رسمی آزمایشی از محل بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۴۰۰

 در اطلاعیه‌ای که به همین منظور در سامانه کارمند ایران منتشر شده است، آمده است:

با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، فرآیند مربوط به درخواست شماره مستخدم برای مشمولین بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فعال و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل بهره برداری می‌باشد.